Hvad er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en retning inden for psykoterapi, der arbejder oplevelsesorienteret og ud fra et helhedsorienteret menneskesyn. Målet er at hjælpe og støtte det enkelte menneske til en højre grad af opmærksomhed og selvindsigt, så du får større klarhed på sider af dig selv, din måde at være i kontakt med andre på, dine værdier, behov og valg.

Gestaltterapien arbejder med særlig vægt på de eksistentielle livsudfordringer og grundproblematikker i menneskets hverdagsliv. Man arbejder således med intra- og interpersonelle (individuelle og relationelle), private, personlige og faglige/professionelle problemstillinger.

Gestaltterapien kombinerer det eksistentielle værdigrundlag, gestaltpsykologien og den fænomenologiske metode.

Eksistentielle værdigrundlag

Det eksistentielle værdigrundlag tager udgangspunkt i et menneskesyn, der har fokus på ansvar, valg, fravalg, frihed og mening. Enhver er ansvarlig for sine egne valg og handlinger i livet, og er en aktiv medspiller i sit eget liv – hvordan vil vi leve livet.

Gestaltpsykologien

Gestaltterapi er baseret på gestaltpsykologien, som beskriver hvordan mennesker bærer sig ad med at få mening i alle de påvirkninger som de hele tiden er i kontakt med, og som influerer på sanserne og vores handlinger. Mennesket organiserer sine oplevelser i helheder. Helheder bestående af tanker, følelser og kropssansninger, som påvirkes af sanseindtryk udefra. Det handler om at undersøge og skabe opmærksomhed på disse helheder, for at forstå vores opfattelse af os selv og vores væren i verden på.

Den fænomenologiske metode

Den fænomenologiske metode tager udgangspunkt i det der er, og som det viser sig her og nu. Der er fokus på det faktiske, det som sker konkret. Det være sig i tankerne og kroppen som f.eks. længsel, en knude i maven, sorg eller angst. Terapeuten fokuserer på det som viser sig i nuet, møder klienter hvor han/hun er, respekterer klientens oplevelse og er ikke tolkende overfor klienten.

Det centrale element i gestaltterapi er det relationelle møde og kontakten heri. Gestaltterapi interesserer sig især for kontakt. Relationen og kontakten mellem terapeut og klient er en væsentlig del af terapien. Kontakten skabes i mødet med omgivelserne og med andre mennesker. Det er i kontakten at mennesket udvikler sig. Kan man af en eller anden grund ikke opretholde evnen til en betydningsfuld og dynamisk kontakt mellem sig selv og sine omgivelser, vil vi have svært ved at relatere os til andre og vores muligheder for udvikling vil mindskes. Dette kontaktbrud kan føre til eksistentielle problemer. Terapeuten og klienten vil sammen undersøge, hvilke forhindringer der ligger til grund for brud i kontakten. 

Call Now Button