Hvem er jeg?
Bettina Kotasek

Bettina Kotasek – Din vej til forandring

Jeg tror på – at hvert menneske er unikt og har værdi som det menneske de er.

Jeg er optaget af:

  • Hvordan hver vores unikke livshistorie påvirker og danner ramme for vores måde at være i verden på
  • Hvordan det enkelte menneske kan finde fodfæste i livet og genvinde troen på egne muligheder og ressourcer
  • Hvordan klarhed og indsigt gør det muligt at være i bedre overensstemmelse med egne værdier og behov
  • Hvordan autentisk kontakt til os selv og andre skaber mulighed for at være den vi er og udfolde vores fulde potentiale

Jeg er psykoterapeutstuderende på Københavns Gestalt Institut, KGI, og er i gang med mit 4. og sidste år. KGI er evalueret og godkendt af Reflektor.

Som psykoterapeutstuderende tilbyder jeg individuel psykoterapi til uddannelsespris. Det er en integreret del af studiet og et krav, at jeg har terapeutiske samtaler med klienter. Jeg vil løbende modtage supervision af en uddannet og erfaren psykoterapeut.

I 2018 – 2019 tog jeg, på KGI, en overbygning på terapeutstudiet og blev uddannet proceskonsulent.

Jeg er uddannet sygeplejerske med 24 års erfaring indenfor ledelse. De sidste 10 år som hospicechef.

I mit job som sygeplejerske og leder i sundhedsvæsenet, har jeg altid været i kontakt med og tæt på mennesker, som har befundet sig et sårbart sted i deres liv. Jeg ved hvad det vil sige, og har stor indsigt i at bistå og støtte mennesker i en svær periode, og ved hvilken forskel det gør at være nærværende og oprigtig tilstede i kontakten med et andet menneske.

Jeg har en master i offentlig ledelse, MPM, fra Syddansk Universitet.

Herudover kortere ledelsesmæssige og faglige uddannelsesforløb. Herunder Master Class i gruppepsykologi, personlig udvikling og positiv psykologi, diplomstudie i gruppe- og organisationspsykologi, medietræning, bestyrelsesarbejde samt div. lederuddannelser.

I min fritid er jeg frivillig mentor for unge sårbare kvinder, som har brug for støtte og opbakning til at komme videre i livet.

Jeg er studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening og følger Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler