Priser

Priser gældende fra den 1. oktober 2020

1 time: kr. 700,00 – 1,5 time: kr. 1.000,00

Jeg giver rabat til studerende, pensionister og arbejdssøgende.

Betaling

Sker efter hver session – kontant eller mobilepay. 

Afbud

Det er vigtigt at du melder afbud i så god tid som muligt, helst dagen før. Det kan selvfølgelig ske at du bliver syg på selve dagen.

Afbud skal meldes mindst 24 timer inden aftalte tid. Meldes afbud indenfor 24 timer betales halv pris.

Melder du ikke afbud, betaler du fuld pris.