Psykoterapi

Det er meget individuelt, hvad der ligger til grund for at gå i psykoterapi. De fleste mennesker vælger at gå i psykoterapi, fordi der er noget i deres liv som ikke fungerer, og har et ønske om forandring som de har svært ved at håndtere på egen hånd.

Hvorfor vælge at gå i psykoterapi?

  • Fordi det er din vej til forandring  

Psykoterapi handler om dig, og vi vil sammen gå på opdagelse i det som fylder i dit liv.  Jeg vil møde dig som det menneske du er, og sammen vil vi skabe et trygt og tillidsfuldt frirum, som er dit. Et sted, hvor der er plads til både tårer og grin, et sted hvor livets udfordringer, på godt og ondt, kan udforskes i respekt for dig og dine grænser.   

Omdrejningspunktet vil altid være, hvad der fylder for dig lige her og nu, og typiske temaer for et terapiforløb kan være:

  • Følelsen af ensomhed eller tomhed
  • Manglende livsglæde eller begrænsninger i din livsudfoldelse
  • Støtte i forbindelse med sorg, tab og krise
  • Problematikker i relationen og kontakten til andre mennesker
  • Ønske om personlig udvikling og lære dig selv bedre at kende
  • Ønske om at styrke dit selvværd eller din selvtillid
  • Udfordringer i dit parforhold, familieforhold, forældrerollen eller på dit job/studie
  • Oplevelsen af at være stresset eller fysisk ubehag, hvor der ikke er en medicinsk forklaring
  • Følelse af nervøsitet eller angst, skyld eller skam

Gennem den terapeutiske samtale vil du få mulighed for at forstå dig selv og dine handlemønstre bedre, og du vil ved hjælp af en øget selvindsigt, opnå en større personlig og følelsesmæssig balance. Du vil få mere klarhed og viden om de snublesten du møder på din vej, og som måske er med til at skabe vanskeligheder for dig.

Du vil få skærpet din opmærksomhed på dit personlige lederskab, så du kan tage ansvar og styring for dit liv. Du vil blive bevidst om egne behov og træffe valg i større overensstemmelse med egne værdier, så du kan gå den vej du dybest set ønsker.

Du vil gennem psykoterapi få skærpet din personlige opmærksomhed, og styrke din evne til at være i nuet med det som er.

”Vær med det som er og forandringen vil ske”

Jeg arbejder ressource orienteret, og vil støtte dig i, at finde fodfæste i livet og troen på egne muligheder og ressourcer, så de bliver udfoldet på bedste vis.

Terapi kræver noget af dig, og du skal være villig til at arbejde med dig selv. Du skal have mod på at bevæge dig ud på nye eventyr og udforske dine egne grænser.  I alle terapisessioner vil jeg støtte dig i din proces og udfordre dig afhængig af din selvstøtte. Nogle gange er du et sted i din proces, hvor du har brug for udvikling og udfordringer, andre gange vil du have brug for ro og omsorg. Ikke to terapisessioner er ens. Når du arbejder med de temaer som optager dig, og du giver dig selv lov til at bevæge dig ud på nye eventyr, vil du opleve en forandring. Det være sig i forhold til dine omgivelser og andre mennesker samt i forhold til dig selv – dine tanker, følelser og din krop.

Call Now Button