Stressbehandling

Hvad er stress?

Stress er en belastningstilstand, som opstår når du i en længere periode presses ud over almindelig handle- og ydeevne. Stress opstår når de krav du stiller dig selv eller det som omgivelserne forventer af dig, ikke harmonerer med dine ressourcer og evnen til at håndterer pressede situationer. Der opstår en ubalance imellem det du føler du bør kunne, og det du rent faktisk føler du kan.

Kilderne til stress er ofte en kombination af indre og ydre pres – private, personlige og professionelle forhold. Altså når du oplever at egne og omgivelsernes krav og forventninger overstiger de ressourcer du har til rådighed og herved truer dit velbefindende.

Hvordan mærker du stress?

Stress kan komme til udtryk på mange måder og symptomerne som du oplever, kan være af både kropslig, følelsesmæssig og mental karakter. Mange mærker symptomer som indre uro, at det strammer eller snører til i bryst og hals. Du oplever måske også hukommelsesproblemer, fysiske spændinger, tankemylder, søvnbesvær, hovedpine, manglende overskud og mindre lyst til at være social eller måske du føler dig nedtryk og trist.

Vælger du at overhører eller ignorerer de signaler, på stress, som din krop, dit sind og dit indre giver dig, vil kroppen eller dit indre bare øge symptomernes intensitet, hvilket kan ende med udbrændthed og kollaps og medføre angst og depression.

Det er derfor vigtigt at du tager symptomerne på stress alvorligt. Standser op, lytter og reagerer på det som belaster dig, og får hjælp til at forstå, hvordan du er havnet i denne stresstilstand, så du fremadrettet bliver bedre i stand til at passe på dig selv.

Hvordan kan jeg hjælpe dig til at blive stressfri og undgå stress fremadrettet?

Du vil igennem et stressforløb, som er tilpasset dine udfordringer og behov, lære at blive bevidst om og identificerer dine stressudløsende faktorer og symptomer indenfor dine professionelle, private og personlige forhold. Samtidig vil du få værktøjer til at håndterer stressede situationer.

Du vil tillige lærer at tage vare på det din krop fortæller dig, og mærke dine behov og dine grænser i pressede situationer.

Du vil arbejde med udvikling af personligt lederskab og øget selvindsigt, så du får mere fokus på at tage ansvar for dit liv og leve i overensstemmelse med dig selv, dine værdier, behov og omgivelser.

Stressforløbet:

Stressforløbet vil bestå af et samtaleforløb, som tager udgangspunkt dine udfordringer samt mulighed for et sideløbende onlinekursus, som består af 10 moduler med podcast, artikel og hjemmeopgave til hvert modul.

Indholdet på modulerne:

1.  Hvad er stress og hvad er symptomerne på stress – lavthængende frugter

2.  Identificering af egen stress ud fra stress scala og spørgeskema

3.  Hvordan håndterer jeg ydre pres og påvirkninger

4. Hvile og søvns betydning for forebyggelse af stress

5. Motivation, bevægelse og kropssansninger og hvordan jeg motionerer mest hensigtsmæssigt

6.  Kost ud fra et stressperspektiv

7.  Balanceret intelligent lederskab – kropsbevidsthed og sansninger

8.  Personligt lederskab, depression og angst

9.  Når mine egne forventninger og mål stresser mig

10. Mine egne nye stressmålsætninger, hvor skal jeg sætte ind

Stresskonceptet:

Stresskonceptet er udviklet af Stressambassadøren og Human Support, hvor jeg er uddannet stressbehandler, og i dag tilknyttet som konsulent. Det er afdækket og afprøvet hos nogle af de største sundhedsforsikringer i landet, som nu benytter stresskonceptet i samarbejde med Stressambassadøren.

Call Now Button