Supervision

Hvad er supervision?

Supervision tager udgangspunkt i det professionelle, og giver mulighed for at fagprofessionelle kan blive klogere på sig selv og egen praksis, og får mod på at gå nye veje.

Uanset hvem vi er, hvilken arbejdsrelation vi har og hvem vi er sammen med, indgår vi i relationer som påvirker os og vi forandrer os over tid, både personligt og professionelt.

I supervision vil vi undersøge, hvad det er i relationerne som påvirker dig, så det bliver muligt at opnå nye perspektiver og handlemuligheder på de opgaver, muligheder og udfordringer som du møder og oplever i dit arbejde. Der vil blive stillet skarpt på, hvordan vi ser os selv, hinanden og vores arbejdsliv og derved opnå dybere indsigt i vores måde at tænke, handle og føle på.

I dit arbejde kan du støde ind i problematikker og udfordringer som kan være svære at håndtere, du kan opleve reaktioner i dig selv, som er nye for dig og være usikker på, hvordan du skal forholde dig. I supervision vil vi tage udgangspunkt i de problematikker du oplever og sammen undersøge, hvilken betydning det har for dig i dit arbejdsliv, og hvordan det kan se anderledes ud.

Jeg arbejder ressource- og oplevelsesorienteret, med fokus på at muligheder og ressourcer bliver udfoldet på bedste vis. Og omdrejningspunktet vil altid være, hvad der fylder lige her og nu, hvad giver mening for den enkelte, så det væsentligste kan træde frem.

Supervision er med til at stille skarpt på det gode arbejdsmiljø og til at udvikle et større overskud for det enkelte menneske, både personligt og professionelt, hvilket kommer medarbejdere, ledere og organisationerne til gode.

Hvad kan jeg bidrage med?

Jeg tilbyder individuel- og gruppesupervision til medarbejdere og ledere i alle typer af organisationer og har i dag bla. et samarbejde med Gentofte og Herlev Hospital omkring supervision til forskellige medarbejdergrupper.

Supervision er momspligtigt, hvorfor prisen for supervision vil blive tillagt moms.

Call Now Button